دریافت*آشنایی با ماهواره و تاریخچه و کابرد و انواع آن و مروری بر انواع مدارهاي ماهواره ایی*

آشنایی با ماهواره و تاریخچه و کابرد و انواع آن و مروری بر انواع مدارهاي ماهواره ایی|cox30012252
هم اکنون فایل با موضوع آشنایی با ماهواره و تاریخچه و کابرد و انواع آن و مروری بر انواع مدارهاي ماهواره ایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: Wordتعداد صفحات: 52

مقدمه:نظر به پيشرفت سريع علوم و فنون در جهان امروز و اشتياق بشر به كسب اين علوم از طرفي و نبود امكانات و وسعت اطلاعات علمي براي عموم از طرفي ديگر باعث گرديده تا مشتاقان امروزي نتوانند آنطوركه شايسته است در علوم مورد علاقة خود به تحصيل و تحقيق بپردازند اما همچنان اشتياق دانستن همانطور كه در ضمير او جاريست، شعله ور باقي مانده است.به علت تخصصي بودن بيشتر كتابها و تحقيقات علمي و عدم درك آسان آن از جانب عموم، گردآورندة اين مجموعه كوشيده است عمده اطلاعات مفيدي كه در رابطه با ماهواره هاوجود دارد را به بضاعت خود در اختيار عموم قرار دهد گر چه ماهواره ها امروزه رل خود را به عنوان يك وسيلة ارتباط جمعي بخوبي ايفا نموده اند تا ذهن جستجوگر آناني را كه خواهان دريافت اطلاعات از اين دست هستند رااغناء نمايد.واگر چه ممكن است اين اطلاعات باعث ترغيب عموم براي استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي گردد اما نگارنده با اين نيت همانطور كه بزرگان علم و دين گفته اند خوب و بد را ببين و بخوان و بهترين را انتخاب كن اين مجموعه را تدارك مي بيند و هيچ سفارشي در خصوص استفاده از اين نوع وسائل نمي كند و هدف از آن ترويج علم روز است كه مي تواند در بسياري از امور راه گشا باشد، لذا صرف نظر از تاًثيرات خوب و بد، خوانندگان گرامي را به اطلاعات پايه(Basic) در زمينة ماهواره ها و… دعوت مي كنيم با اين اميد كه روزي ماهوارة زهرة ايران در مدار قرار گيرد و منابع مالي كشور اين اجازه را بدهد كه ما نيز چون ديگران بتوانيم مفاهيم و ايده هاي ارزشي خود را بصورت امواج به سرا سر دنيا منتقل كنيم و در اين قرن، كه قرن تورم انسان است ما براي انسان شدن و انسان ماندن تبليغ نمائيم.(1)ضمن اجازه از پيشتازان عرصه هاي علوم ارتباطات و صاحب نظران توانا در اين خصوص شايان توجه است كه اين نوشتار جزوه گونه به صورت يك ضرورت اجتماعي و بطور خلاصه و كلي در سريعترين زمان ممكن نگاشته شده كه بي شك كاستي هاي بيشماري دارد، اكتفا به اين است كه در جريان اطلاعات آزاد يك آگاهي عمومي متناسب با مصرف عمومي به جامعه تزريق شود و در اين راه نه تنها ادعائي نيست بلكه نگارنده با آغوش باز انتقادها و اطلاعات شما را مي پذيرد و در جهت تصحيح آن در چاپ هاي بعدي خواهد كوشيد لذا اميد است با راهنمائي هاي خود ما را در راهي كه انتخاب نموده ايم مصمم تر سازيد.1: البته نبايد غافل بود كه سازمان صدا و سيما طي سالهاي بعد از انقلاب و مشكلات ناشي از آن با راه اندازي شبكه ماهواره اي جام جم ، سحر و … وظائف خطيري را به انجام رسانيده است و توانسته است نظر مخاطبين منطقه اي و جهاني را تا حدود زيادي بخود جلب كند.2: در اين نوشتار سعي شده است از پرداختن به مسائل فني مهندسي صرف و فرمولهاي پيچيدة آن خودداري گردد تامقبول عام واقع شودتاريخچة ماهواره:مدتها انسان در تلاش بود تا راه حل مناسب و اقتصادي براي ارتباطات بين المللي، منطقه اي و محلي بيابد تا اينكه در سال 1970 ميلادي اولين ماهوارة مخابراتي به فضا پرتاب شد ولي ارتباطات بين المللي از سال هاي قبل يعني در سال 1850 بوسيلة كابل تلگرافي زير دريائي بين كشورهاي فرانسه و انگلستان برقرار شد اين روش ارتباط بيش از نيم قرن ادامه داشت تا در سال 1901 با استفاده از امواج و بهره گيري از امواج مخابراتي بي سيم آغاز گرديد و 25 سال بعد كشور انگلستان تكنولوژي ارتباطات با استفاده از امواج كوتاه راديوئي را تكميل كرد و پس از پايان جنگ جهاني دوم سيستم هاي انتقال از طريق شبكه مايكروويو بطور سريع توسعه يافت در سال 1965 يك سيستم انتقال بنام كابل هم محور تلفني با چندين كانال بين آمريكا و اروپا(انگليس) برقرار شد كه در واقع يك قدم مهم در توسعة مخابرات بين المللي(راه دور) از نقطه نظر كيفيت و كميت محسوب مي شد در همان سال سرويس ارتباطات ماهوره ايي بين آمريكا و اروپا و بالعكس برقرار شد كه تا بحال بهترين و مدرن ترين ارتباط بين المللي شناخته شده است.

كاربرد ماهواره:امروزه موارد استفاده از ماهواره هاي مخابراتي و تاُثير فراوان آن بر زندگي انسانها گسترش قابل توجهي يافته است بطوريكه علاوه بر انتقال اطلاعات مختلف صدا و تصوير و . . . ، اخبار توسط ماهواره ها، كاربردهاي وسيع آن در زمينة كشاورزي، تبليغات، هواشناسي ، نجوم، ترافيك دريائي و هوائي، پست، عكس برداري فضائي، معادن، اكتشافات(نفت و گاز)، دور درماني و مخابرات شامل تلفن و تلكس، اطلاعات كامپيوتري(data) و…. از همه مهمتر برنامه هاي آموزشي نيز به سرعت رو به پيشرفت بوده و در جهت اهداف زير مطرح مي باشد.1 جهش بخشيدن به تعليم و تربيت در گروه هاي مختلف سني2 ارتقاء سطح تحصيلات در دبيرستان ها، دانشگاههاوتوسعه دوره هاي كوتاه مدت تحصيلي در صورت لزوم3 تربيت معلم و آموزش هاي جديد براي تقويت كادر شاغل در نظام آموزشي4 آگاهي بخشيدن به مردم دربارة مسئوليتهاي اجتماعي و كشوري و تربيت يك جامعه مجهز به شناخت5 به صورت سمينار در آوردن اخبار و اطلاعات ملي، بين المللي و مباحث ايدئولوژيك6 كمك به فعاليتهاي ملي در زمينة توليد، كشاورزي، عمراني، بهداشتي و خانوادگي7 تشويق مردم به سوادآموزي و حرفه ايي و كسب مهارتهاي ضروري8 وسعت دادن به سطح فكر، قضاوت درست دربارة موقعيتهاي زندگي و ايجاد رشد فكري با ايجاد تحرك براي بالا بردن آن9 تمركز توجه به مسائل ملي و اجتماعي و اقتصادي راجع به توسعه و تجديد سازمانهاي ملي و بين الملليلذا با كمي دقت مي توان دريافت كه انگيزه هاي ايجاد ارتباطات ماهواره ايي چقدر انساني و با ارزش بوده است ولي مي بينيم كه حتي خود غربيان كه مخترع و مبتكر آن بوده اند از ماهواره به عنوان بنگاه سخن پراكني، انتشار بي بند باري و اعمال سياستهاي غلط و القاء فرهنگ مبتذل خود به ديگران استفاده مي كنند و تمام اين الگوهاي زيباو فريبنده در حاشيه قرار گرفته است و ما و اغلب كشورهاي جهان سوم درست در بسياري از موارد نظر خود را معطوف به اراجيفي چون فيلم هاي مبتذل، مدل هاي لباس و به معناي كلي تقليد صرف نموده ايم و از برنامه هايي كه در زمينه هاي گوناگون مي تواند براي ما پر بار باشد بدور افتاده ايم.انواع ماهواره ها از نظر كاربرد:انواع ماهواره ها(يا قمرهاي مصنوعي) از نظر نوع كاربرد در زير آمده است اگر چه برخي از آنها مورد بحث ما نيست معذالك جهت آگاهي درج مي گردد.1 ماهوره هاي نظامي 7 ماهواره هاي اطلاعاتي2 جاسوسي 8 رهگيري و جاسوسي مخابراتي3 ماهواره هاي عكاسي 9 ناوبري4 ماهوره هاي جاسوسي و نظارت دريائي 10 هواشناسي نظامي5 جاسوسي هشدار دهنده 11 علمي و نظامي6 استراق سمع الكتريكي 12 ماهواره هاي مخابراتي و نظامي...ماهواره هايي نيز بعنوان تجاري و مخابراتي فعاليت مي كنند كه علاوه برانتقال كانال تلفني، تلگرافي و … چند كانال تلويزيوني را نيزانتقال ميدهند كه بخشي از پهناي باند ترانسپوندر و ماهواره به اين موضوع اختصاص دارد

مطالب دیگر:
تحقیق صائب تبریزیتحقیق طنز حافظلیست شاعران و نویسندگان به همراه تاریخ زدنگی و موضوع فعالیتتحقیق فرخي يزديتحقیق ناصر خسروتحقیق نیما یوشیججزوه اسکن شده درس الکترونیک 3برنامه پروتئوس شمارش اعداد از 0 تا 99 با دو سون سگمنتبرنامه پروتئوس قطع و راه اندازی موتور با دو کلید مجزابرنامه پروتئوس نمایش دما و نام روی ال سی دیبرنامه متلب شبیه سازی اکولایزر سیگنال صوتیجزوه درس فیزیک الکترونیکتحقیق جایزه نوبل فیزیک سال 2016 میلادیمقاله ترجمه شده با عنوان پیشرفت‌ های مدل سازی محاسباتی دستگاه‌ های الکترونیکی پایه گرافینیپاورپوینت غذاهای ارگانیکپاورپوینت بررسی و کنترل همه گیری هاجزوه آموزشی استانداردهای مطرح در مدیریت پروژهپاورپوینت خلاصه کتاب سری های زمانی دكتر حسينعلي نيرومند و دكتر ابولقاسم بزرگ نياپاورپوینت ارگونومی، علم متناسب كردن كار با انسانتحقیق کوتاه انگلیسی حفاظت از محیط زیست (Saving Nature)مقاله کوتاه انگلیسی راه های داشتن بدنی سالممقاله کوتاه انگلیسی فرهنگکد روش نصف کردن برای حل معادلات غیرخطی در متلبتحقیق آشنایی با مکانیک خودرو (کوپلینگ، کلاچ، ترمز و فلای ویل)تحقیق پياده‌ سازي سيستم يكپارچه‌ توليد اطلاعات (HIS) فعالیت های بیمارستان